Naziv tvrtke:
AUTO CENTAR JEDAN d.o.o.
Predmet poslovanja poduzeća
DJELATNOST TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA
Sjedište tvrtke:
Ante Šupuka 10
22000 Šibenik
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 22 662617
Fax:
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Trgovački sud u Zadru
OIB:
110088737
PDV-ID:
31512053606
IBAN:
BIC
GISA broj: